يکشنبه, 30 فروردين 1394 English
قابل توجه دانشجویان رشته شیمی كاربردی - درس شیمی تجزیه2 (استاد داودی)
قابل توجه دانشجویان متقاضی انتقال و میهمانی
قابل توجه دانشجویانی كه بیش از یك امتحان در روز دارند
قابل توجه دانشجویان دوره دكتری ، كارشناسی ارشد و كارشناسی شیمی
اطلاعیه مهم جهت انتخاب واحد -كلیه دانشجویان
اطلاعیه مهم جهت دانشجویان ارشد كلیه رشته ها
اطلاعیه انجمن مهندسی نفت جهت انتخابات
قابل توجه دانشجویان مهندسی شیمی ورودی 93
زمان حذف و اضافه نیمسال دوم 94-93 دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 94 – 93
قابل توجه دانشجویان مهندسی پلیمر
قابل توجه كلیه دانشجویان ارشد نفت
لینك های جدید كتابخانه دیجیتال
قابل توجه دانشجویانی كه درس كارآموزی را درنیمسال دوم 94-93 گرفته اند
اطلاعیه مهم زمان ارائه پروژه و کارآموزی‌های دانشجویان مقطع کارشناسی رشته‌ مهندسی نفت(کلیه گرایش‌ها)
اطلاعیه مهم جهت انتخاب واحد دانشجویان كارشناسی مهندسی نفت
اطلاعیه مهم جهت انتخاب واحد دانشجویان كارشناسی ارشد نفت
قابل توجه دانشجویان كارشناسی ارشد كلیه رشته ها-مربوط به سمینار و پایان نامه
فرم ها، مدارك و زمان ثبت نام دانشجویان ورودی جدید نیمسال دوم 94-93
قابل توجه دانشجویانی كه وام بعد از فراغت وزارت علوم را دریافت نموده اند
قابل توجه كلیه دانشجویان كارشناسی و كاردانی
زمانبندی انتخاب واحد دانشجویان وروردی بهمن 93
اطلاعیه مهم جهت دانشجویان میهمان رفته-جدید
قابل توجه دانشجویان رشته كارشناسی شیمی كاربردی
مدارك لازم جهت اخذ تخفیف شهریه
اطلاعیه مهم جهت اخذ دروس گروه معارف - كلیه دانشجویان


 
 
امیدیه - بلوار دانشگاه - کدپستی 93719- 63731 - صندوق پستی 164 email : info@iauo.ac.ir
V3.9.8.211