سه‌شنبه, 25 شهريور 1393 English
برنامه زمانبدی انتخاب واحد دانشجویان ورودی جدید سال 1393
برنامه زمانبندی حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 94 – 93 دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
تقویم آموزشی نیمسال تابستان 93-92
اطلاعیه جدید قابل توجه دانشجویان ارشد شیمی
قابل توجه كلیه دانشجویانی كه در ترمهای قبل انصراف و یا عدم مراجعه داشته اند
تقویم آموزشی نیمسال اول 94- 93 دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
قابل توجه دانشجویان خواهر متقاضی سکونت در خوابگاه دانشجویی
قابل توجه كلیه دانشجویان گرامی
اطلاعیه مهم جهت دانشجویان کارشناسی شیمی کاربردی
قابل توجه دانشجویانی که در نیمسال دوم و تابستان 93-92 در واحدهای دیگر مهمان بوده اند
برنامه جدید انتخاب واحد نیمسال اول 94 - 93 دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
فرم ها، مدارك و زمان ثبت نام دانشجویان ورودی جدید در سال 1393
اطلاعیه حذف و ادغام دروس رشته مهندسی نفت- تابستان 93
بیمه سلامت دانشجویی: قابل توجه دانشجویانی که فاقد بیمه تامین اجتماعی می باشند
اطلاعیه آموزش در خصوص انتخاب واحد ترم تابستان
قابل توجه دانشجویان رشته كامپیوتر كه قصد مهمان شدن به این واحد را دارند
اطلاعیه ثبت نام اردوی مشهد ویژه کلیه دانشجویان
اطلاعیه مهم آموزش در خصوص انتخاب واحد ترم تابستان
قابل توجه كلیه دانشجویان خوابگاهی
ثبت نام بدون كنكور نیمسال اول تحصیلی 94-93 دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
آیین نامه جدید نقل و انتقالات دانشجویی (اردیبهشت 93)
آدرس سامانه نقل وانتقالات سازمان مرکزی ومدارک پزشکی دانشجویان متقاضی نقل وانتقالات
دریافت فایل تفسیر سوره فرقان(طرح فرهنگی رمضان بهار قرآن)
قابل توجه دانشجویان متقاضی انتقال و میهمانی ( جهت مهر93 )
قابل توجه دانشجویان میهمان


 
امیدیه - بلوار دانشگاه - کدپستی 93719- 63731 - صندوق پستی 164 email : info@iauo.ac.ir
V3.9.8.211
AJAUMS
فوم بتن