• ساعت : ۱۳:۴۸:۱۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ 
اطلاعیه آموزشی در خصوص پایان نامه كارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجویانی که در پایان نیمسال اول 1400-1399 نتوانسته اند از پایان نامه خود دفاع کنند. در نیمسال بعد ( دوم ) باید آن را انتخاب واحد و تمدید نمایند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.2.0
    V6.0.2.0