• ساعت : ۱۲:۴۴:۳۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ 
آخرین مهلت حذف و اضافه دانشجویان

قابل توجه دانشجویان گرامی

حذف واضافه فوق اضطراری  در تاریخ 19 و 20 اردیبهشت 1400

به صورت حضوری یا تماس با آموزش انجام می شود

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.2.0
    V6.0.2.0