جمعه, 2 آبان 1393 English
قابل توجه دانشجویان رشته كارشناسی شیمی كاربردی
نحوه رزرو غذا در سامانه جدید اتوماسیون تغذیه
قابل توجه دانشجویان دكتر پرهام
اطلاعیه جهت مكان برگزاری كلاسها
قابل توجه دانشجویان دكتر پرهام
قابل توجه دانشجویان دختر ثبت نام كننده در اردوی مشهد مقدس
بخشنامه وام ازدواج دانشجویی
قابل توجه دانشجویان خواهر متقاضی سکونت در خوابگاه دانشجویی
ثبت نام بدون كنكور نیمسال اول تحصیلی 94-93 دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
آیین نامه جدید نقل و انتقالات دانشجویی (اردیبهشت 93)
قابل توجه دانشجویان رشته كامپیوتر كه قصد مهمان شدن به این واحد را دارند
اطلاعیه ثبت نام اردوی مشهد ویژه کلیه دانشجویان
اطلاعیه مهم آموزش در خصوص انتخاب واحد ترم تابستان
قابل توجه كلیه دانشجویان خوابگاهی
بیمه سلامت دانشجویی: قابل توجه دانشجویانی که فاقد بیمه تامین اجتماعی می باشند
اطلاعیه آموزش در خصوص انتخاب واحد ترم تابستان
برنامه زمانبندی حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 94 – 93 دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
زمان حذف و اضافه اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی 94 – 93
برنامه جدید انتخاب واحد نیمسال اول 94 - 93 دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
فرم ها، مدارك و زمان ثبت نام دانشجویان ورودی جدید در سال 1393
قابل توجه كلیه دانشجویان محترم
اطلاعیه حذف و ادغام دروس رشته مهندسی نفت- تابستان 93
برنامه زمانبدی انتخاب واحد دانشجویان ورودی جدید سال 1393
قابل توجه كلیه دانشجویان گرامی
آدرس سامانه نقل وانتقالات سازمان مرکزی ومدارک پزشکی دانشجویان متقاضی نقل وانتقالات
دریافت فایل تفسیر سوره فرقان(طرح فرهنگی رمضان بهار قرآن)
تقویم آموزشی نیمسال تابستان 93-92
قابل توجه دانشجویان میهمان
اطلاعیه جدید قابل توجه دانشجویان ارشد شیمی
قابل توجه كلیه دانشجویانی كه در ترمهای قبل انصراف و یا عدم مراجعه داشته اند
تقویم آموزشی نیمسال اول 94- 93 دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
اطلاعیه مهم جهت دانشجویان کارشناسی شیمی کاربردی
قابل توجه دانشجویانی که در نیمسال دوم و تابستان 93-92 در واحدهای دیگر مهمان بوده اند
قابل توجه دانشجویان متقاضی انتقال و میهمانی ( جهت مهر93 )


 
امیدیه - بلوار دانشگاه - کدپستی 93719- 63731 - صندوق پستی 164 email : info@iauo.ac.ir
V3.9.8.211
AJAUMS
فوم بتن